Bratislavský rožok - Zaručene tradičná špecialita Slovenska

Bratislavský rožok v Bruseli

Po viac ako piatich rokoch aktivít Cechu, Brusel uznal oprávnenosť a zapísal pekárenský výrobok Bratislavský rožok ako:

Zaručene tradičnú špecialitu
Slovenskej republiky

Neveríte? Prečítajte si Úradný vestník Európskej únie