Stretnutie s jubilantom Ing. Vojtechom Szemesom, CSc.

Dňa 8. októbra 2014 sa v Obradnej sieni mesta Pezinok uskutočnilo milé stretnutie s našim jubilantom a spoluzakladateľom cechu p. Ing. Vojtechom Szemesom, CSc.

Pán Ing.Szemes oslavuje úctyhodných 80 rokov a z toho už 18 rokov je aj Cechmajstorom nášho cechu za čo všetko mu patrí naša úprimná vďaka.

Pozvánka Jubilant pán Szemes v obradnej miestnosti starej radnice v Pezinku Kolegovia pekári zo Slovenska a Českej republiky Aj kolegovia z Maďarska a členovia Cechu na zdravie pripíjajú z prava:
  • Boldizsár ILONKA - viceprezident UIB ( svetová únia pekárov )
  • Jaroslav DŘÍZAL - prezident českých pekárov
  • Oliver SOLGA - primátor Mesta Pezinok
  • oslávenec
  • Milan ČULEN predseda Rady pekárov Slovenska
Pamätný list od českých kolegov za celoživotné dielo a spoluprácu Aj kolegyne - pekárky Andrejka a Renátka zablahoželali jubilantovi Jubilant ďakuje kolegom za príjemný deň Jubilant so spolužiakom p.Praženkom - do školy chodili v Čechách pred viac ako 65 rokmi posedenie a živió - v mestskej vieche v simbióze "víno a chlieb" dvaja nerozlučiteľný gastronomický súputníci