O cechu

Ing. Vojtech GOTTSCHALL
predseda predstavenstva Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska:

predseda

„Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska je občianske združenie profesného zamerania, ktoré má za cieľ združovať živnostníkov, remeselníkov v cukrárskej a pekárskej výrobe.
Jeho prvopočiatky sa datujú od roku 1993, kedy nová nastupujúca generácia podnikateľov, živnostníkov a prevádzkovateľov malých remeslných pekární z okolia Pezinka a Bratisalvy mala pocit, že je dobré byť združený, o svojich problémoch si porozprávať a aj ich spoločne riešiť.
Dnes je tento Cech jedným z najvýznamnejších na Slovensku. Už dávnejšie neplatí, že Cech územne pokrýva len región západného Slovenska, pretože okrem Košického kraja sú v našom Cechu zastúpené všetky ostatné.“


Aktivity cechu
„K považovaným a významným aktivitám Cechu patrí aj publikačná činnosť. Počas existencie Cechu sme vydali desatoro odborných publikácií z oblasti pekárskej a cukrárskej výroby. Ide o celý rad kních a učebníc, ktoré sa v súčasnej dobe začínajú používatť a aplikovať na stredných odborných učilištiach a stredných odborných školách potravinárskeho zamerania. Autorom a spoluatorom spomínaných odborných publikácií je náš Cechmajster Ing. Vojtech SZEMES, CSc., ktorý je v tejto problematike skutočným odborníkom a možno zároveň najväčším odborníkom na Slovensku.

Ďalšou oblasťou aktivít Cechu je vzdelávanie, ktoré realizujeme dvoma formami. V prvom rade je to pravidlené cyklické vzdelávanie všetkých členov a zamestnancov formou jarných a letných seminárov, ktoré sú prioritne zamerané na legislatívnu, hygienickú, daňovú oblasť. Realizujeme aj vzdelávanie celoživotné a to prostredníctvom obľúbených majstrovských kurzov. Napríklad v tomto roku (2004) bol ukončený už 7. ročník, kurzy dohromady absolvovalo 120 záujemcov z celého Slovenska. Dovolím si povedať, že minimálne 50 percent týchto absolventov aktívne pretavuje nadobudnuté vedomosti z kurzov na pôde vlastných prevádzok, čo je v konečnom dôsledku vidieť na ich produktoch.“


Majstrovské remeslo
Pekárske remeslo je jedným z najstarších remesiel na svete, poznali ho už Egypťania. Je na ňom krásne predovšetkým to, že výrobca, pekár alebo firma okamžite pozná výsledok svojej práce. V našich geografických šírkach je zvykom, že ľudia vstávajú skoro ráno a už o šiestej si idú kúpiť mlieko a zároveň siahnu po čerstvom rohlíku, chlebe, či lúpačke a to zvyčajne zabezpečoval, zabezpečuje a predpokladám, že aj v budúcnosti bude zabezpečovať pán pekár.

Pekárske remeslo je rovnaké ako každé iné remeslo, dokonca ako každé iné povolanie. Je dobré, ak má človek niečo v génoch, ak určité predpoklady zdedil po praslici alebo po meči. Ale takisto sa nedá z určitosťou popredu povedať: tak z tohoto bude dobrý pekár a z tohoto zasa nie. Šikovný a rozumný človek sa naučí. Tak ako sa naučí šikovné dievča od svojej mamy variť, takisto sa pekár alebo pekárka postupne učí od svojho majstra, od svojho kolegu.

Všetci vieme, že pekárčina a cukrárčina je remeslo ťažké, že sa robí v noci, cez sviatky a vtedy, keď ostatní oddychujú. Ale zároveň je to remeslo krásne, a ak sa robí s láskou a nehou, tak sa výsledky určite dostavia. Veľakrát sa nám stalo, že dokonca francúzski pekári a školitelia prejavili záujem o naše slovenské recepty a nechali si vysvetliť postup, aby aj oni dokázali urobiť vynikajúce bratislavské rožky, osúchy, či pagáče. Lebo veci, ktoré sú u nás každodenné a možno pre niekoho všedné, v zahraničí obdivujú.


Prehliadka pekárskeho umenia
„Pezinčania sa stretávajú s aktivitami Cechu už niekoľko rokov. Začínali sme v dome služieb niekoľkými výstavami a zatiaľ skončili dvomi úspešnými ročníkmi pekárskej šou, ktorá je známa pod názvom Víno a chlieb. Toto podujatie, ktoré má už medzinárodný ohlas, pripravujeme samozrejme aj pre rok 2005. Treba spomenúť aj úspechy Cechu počas domácej výstavy Alimenta, špeciálnej výstavy KOBA v Nitre, ktorá býva každé dva roky. Netreba opomenúť ani množstvo prezentačných úspechoch, za ktoré nám vyjadrili poďakovanie kolegovia z Maďarska, Nemecka a Poľska. Lebo tam, kde prišli slovenskí pekári a cukrári a ukázali svoje výrobky, tam slovenské pekárske a cukrárske remeslo získalo body.

Významný úspech dosiahol Cech koncom septembra 2004 v poľskej Poznani na svetovej súťaži pekárov, ktorej finále sa koná každé tri roky v Paríži. My sme mali to šťastie, že sme sa v Poľsku stali víťazom skupiny centrálna Európa a zároveň jedným z dvanástich finalistov pre parížske finále v apríli 2005!“


Chlieb a víno
„Chlieb je každodenný prvok našej výživy. Siahne po ňom ten, čo konzumuje mäso, ale i ten, čo dáva napríklad prednosť zemiakom. Lebo chlieb dokáže nasýtiť len sám o sebe s vodou. No a ak sa k tomu pridá víno, nič krajšie nemôže byť. Víno a chlieb patria jednoducho k sebe. Sú to produkty našej zeme a je nádherné, že práve tu v našej malokarpatskej oblasti býva bohatá úroda kvalitného hrozna, z ktorého sa dorába vynikajúce víno. Takisto sa môžeme pochváliť aj krásnym zdravým obilím a následne chutnými pekárskymi výrobkami. Symbióza chlieb a víno k sebe patrí. Slovensku, regiónu Pezinok a jeho malokarpatskej oblasti dvakrát.“