Zoznam členov

Por.č. Meno Reg. číslo Adresa
01.Ing.Vojtech Gottschall2BAGETA
M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
02.Ing.Dušan Stanislav4Stanislav s.r.o.
925 24 Kráľová pri Senci
03.Tibor Havetta8HAPEKO
Rabská č.63, 946 03 Kolárovo
04.Stanislav Hurbanič15Pekáreň Hurbanič s.r.o.
Konopná 48, 821 05 Bratislava
05.Ing. Jozef Kubaský18Pekáreň U Floriánka
Čsl. Tankistov 149, 841 06 Bratislava
06.20PEKÁREŇ MAJDY s.r.o.
Hlavná 126, 925 81 Diakovce
07.Štefan Foldes24F+K pekáreň s.r.o.
ul.Roľníckej školy 3052, 945 01 Komárno
08.Tomáš Czucz30Pomlejská cesta 104
931 01 Šamorín
09.Ján Ihriský37Ján Ihriský - výroba a predaj cukrárenských výrobkov, s.r.o.
Jana Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica
10.Božena Suchá50Homôlka, s.r.o.
914 43 Dolná Poruba č. 191
11.Miloš Kabát60Pekný deň s.r.o.
Školská 805, 935 22 Kozárovce
12.Ing.František Ambrovics64MINIT Slovakia s.r.o.
Múzejná 208/1,929 01 Dunajská Streda
13.67Myjavská pekáreň, s.r.o.
Moravská 3, 907 01 Myjava
14.Ing. Viliam Gerbel72KOPEK Plus, s.r.o.
Bernolákova 46, 020 01 Dolné Kočkovce
15.Vladimír Čech76LARK, s.r.o.
Hodonínska 27, 909 01 Skalica
16.Milena Rafajdusová83Technobal-Šaľa s.r.o.
Priemyselná zóna č. 706, 925 91 Kráľová nad Váhom
17.Jozef Oremus86Pekáreň Bánov
Štúrova 42, 941 01 Bánov
18.Ing. Emil KviatkovskýEKVIA s.r.o.
Priemyselná 11, 949 01 Nitra
19.94framipek s.r.o.
Poľná 77, 900 81 Šenkvice
20.Milan Brojo97BROJO
Tatranská 293, 017 01 Považská Bystrica
21.100Lesaffre Slovensko a.s.
Piešťanská 3, 917 01 Trnava
22.Ing. Ján Bajnok102Old Herold Hefe, s.r.o.
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
23.Ľuboš Polčík110Pekáreň Dunajská Lužná s.r.o.
Športová 737, 900 42 Dunajská Lužná
24.Marián Košík111Ing.Vojtech Gottschall-Bageta
M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
25.Petr Mach113backaldrin Slovakia s.r.o.
Galvaniho 12, 821 01 Bratislava
26.PaedDr. Jozef Horák115Stredná odborná škola
Farského 9, 851 01 Bratislava
27.Mária Nagyová117Nagykenyér s.r.o.
Mikszáthová 484, 991 28 Vinica
28.Dušan Miča118Faun, s.r.o.
Štefánikova 710, 905 01 Senica
29.Andrea Horváthová120Enta, s.r.o.
Hlavná 1220, 930 36 Horná Poton
30.Ondrej Nagy122Ondrej Nagy
Estonska 15, 821 06 Bratislava
31.Daniela Kováčová123Pekastroj, s.r.o.
Priemyselná 4, 949 01 Nitra
32.Ing. Emil Kviatkovský ml.125Ekvia, s.r.o.
Priemyselná 11, 949 01 Nitra
33.129Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80, 974 011 Banská Bystrica
34.131Zeelandia s.r.o.
Družstevná 44, 044 42 Rozhanovce
35.Ing.Peter Valenta135Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany
36.Ing.Helena Tóthová137Stredná odborná škola
Ul.sv. Michala 36, 934 80 Levice
37.Ing.Štefan Hrončo138Zelená a Modrá s.r.o.
Brezová 736, 900 42 Dunajská Lužná
38.Juraj Oremus140Pekáreň Juraj Oremus spol. s r.o.
Štúrova 17, 941 01 Bánov
39.PaedDr. Milan Ašverus141Stredná odborná škola
Krušovská 2091, Topoľčany
40.Ing. Milan Bigda142Palúčanská pekáreň
Palúčanská 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
41.Ramón Školuda143Pekáreň Školuda
919 05 Trstín 83
42.145Pekáreň Drahovce s.r.o.
Hlavná 1, 922 41 DRAHOVCE
43.Klaudius Németh147Klaudius Németh-KONZUM
Hlavná ulica 30/61, 935 63 Čata
44.149Pfahnl Backmittel s.r.o.
Fučíkova 8, 903 01 Senec
45.Ing. Miroslav Borovský150Ing. Miroslav Borovský
Pažického 404/8,907 01 Myjava
46.Juraj Antal, M.A.154Assist, s.r.o.
Rybný trh 333/10,929 01 Dunajská Streda
47.Ján Ihriský ml.155Ján Ihriský výroba a predaj cukrárenských výrobkov s.r.o.
Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica
48.Daniela Habalová156TEXPOMED s.r.o.
Horská 1311/6, 958 06 Partizánske
49.Róbert Földes157F+K pekáreň s.r.o.
Roľníckej školy 3052,945 01 Komárno
50.Ing. Marián Tokár, PhD.158
51.Bernadeta Hajnalová159Zdravie z pece s.r.o.
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
52.Florián Liščík160Floril. s.r.o.
Tri vody I./1771, 900 45 Malinovo