DANUBIUS GASTRO 2015

Vážení kolegovia, členovia Cechu PaCRZ Slovenska ale aj pekári a cukrári celého Slovenska,

Cech PaCRZ Slovenska si v tomto období pripomína 20. výročie založenia Cechu. Slávnostná akadémia k tomuto výročiu sa uskutočnila 4. decembra 2014 v Pezinku za účasti členov Cechu, významných hostí a oosobnosti spoločenského a hospodárskeho života, ako aj priaznivcov a podporovateľov Cechu, pekárského a cukrárskeho remesla.

Súčasťou tohoto výročia je i organizovanie účasti pekárskej obce a prezentovanie remesla na medzinárodnej výstave DANUBIUS GASTRO 2015 v Inchebe Bratislava 29.01.až 01.02.2015

Jadrom prezentácie je IX. ročník medzinárodnej súťaže o "Najlepší Bratislavský rožok" ďalej o Najkrajší pletený výrobok s tématikou "Valentín" alebo "Deň matiek" a tretia kategória umelecké dielo stvárňujúce "Bratislavský hrad". Súťaže sú určené pre JUNIOROV študentov SOŠ zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Cech pekárov a cukrárov západného SK, Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska organizujú pre pekárov a cukrárov súťaže :

  • Súťaž o "Najlepší chlieb pre rok 2015"
  • Súťaž o "Najlepší Nový výrobok pre rok 2015"
  • Súťaž o "Najlepší PAGÁČ pre rok 2015"

Súťaže sú otvorené pre každého výrobcu pekára, cukrára alebo dodávateľa surovín v rámci Slovenskej republiky, ale aj pre zahraničných kolegov v rámci krajín EÚ. Po prvý krát sa k organizátorom pripájajú i kolegovia s UNIE priemyselných pekárni SR.

V prílohe Vám predkladáme rámcové organizačné pokyny k jednotlivým súťažiam.

Akékoľvek informácie Vám obratom zodpovieme e-mailom sekretariat@cechpekarov.sk alebo telefonický 033 - 6413314, 0905 601 647.

Prihláseným účastníkom pošleme obratom, bližšie informácie a dve voľné vstupenky.

Za organizátorov, Vojtech Gottschall, v.r. Cech PaCRZ Slovenska

Dokumenty na stiahnutie