DANUBIUS GASTRO 2016

CECH PEKÁROV A CUKRÁROV REGIÓNU ZÁPADNÉHO SLOVENSKA pozýva všetkých kolegov a priateľov na

DANUBIUS GASTRO 2016, výstavisko INCHEBA , a.s. BRATISLAVA HALA D2
v dňoch 28.01.2016 až 31.01.2016 na prezentáciu pekárstva,

kde spolu s Radou pekárov a cukrárov Slovenska , Slovenským zväzom pekárov, cukrárov a cestovinárov a Úniou priemyselných pekárov Slovenska organizujeme

  • 10. ročník medzinárodnej súťaže o Najlepší Bratislavský rožok pre juniorov, študentov SOŠ zo Slovenska , Maďarska a Česka
  • súťaže pre pekárov a cukrárov , technológov a dodávateľov surovín
    • Najlepší a Najchutnejší chlieb pre rok 2016
    • Najlepší Nový výrobok pre rok 2016
    • Najlepšie Raňajkové pečivo pre rok 2016

Celá akcia sa koná pod záštitou Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - prof.Ľubomíra Jahnátka a vďaka podpore partnerov a priaznivcov:

Ekvii , s.r.o. Nitra , Old Herold HEFE , s.r.o. Trenčín , Lesaffre Slovensko a.s. Trnava , Zeelandia , s.r.o. Košice - Rozhanovce Pekastroj , s.r.o. Nitra , Technopek , s.r.o. Bratislava , MIWE , DIOSNA, Incheba , a.s. Bratislava

SPP

Vás všetkých radi privítame na prezentácii pekárskeho potravinárstva na Slovensku

Informácie: sekretariat@cechpekarov.sk, predseda@cechpekarov.sk