IX. ŠPORTOVÉ HRY PEKÁROV A CUKRÁROV

Dňa 2. júna sa v Senici na letisku pod záštitou Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska uskutočnil tradičný, v poradí už IX. ročník ŠPORTOVÝCH HIER PEKÁROV A CUKRÁROV SLOVENSKA 2018. Zorganizovala ho pekáreň FAUN, spol. s r. o. Senica a vydarilo sa jej nielen počasie, ale celý deň plný športu, výbornej zábavy a ešte lepšej nálady všetkých, ktorí si ho nenechali ujsť.

Toto veľkolepé pekárske podujatie sa koná pravidelne každé dva roky a smelo môžem konštatovať, že tohtoročné potvrdilo nepísané pravidlo, že práve prebiehajúce je vždy o niečo lepšie ako to minulé. Na hrách sa zúčastnilo vyše 30 pekárskych a cukrárskych firiem, dodávateľských spoločností surovín a zástupcov odborných škôl z celého Slovenska, s celkovým rekordným počtom vyše 650 ľudí!

Pri slávnostnom otvorení hier a nástupe všetkých prítomných spoločností sa slova ujal Ing. Vojtech Gottschall, predseda predstavenstva cechu, ktorý najprv všetkých na podujatí privítal a potom osobne predstavil jednotlivých hostí: Ing. Milana Lapšanského, generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR, Ing. Tatianu Lopúchovú, predsedníčku Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, Ing. Jána Dutka, riaditeľa živnostenského odboru MV SR, Ing. Ericha Gaďa, riaditeľa divízie obchodu SPP, a. s., Mons. Mgr. Karola Martineca, dekana farnosti v Senici, Mgr. Branislava Grimma, primátora mesta Senica, Mgr. Juraja Šefčíka, evanjelického farára cirkevného zboru v Senici, Jozefa Oremusa, cechmajstra CPaCRZS a Ing. Vojtecha Szemesa, čestného cechmajstra CPaCRZS.

Po krátkych príhovoroch niektorých hostí a posvätení chleba oficiálne športové hry otvoril cechmajster Jozef Oremus. Futbalový turnaj sa vlastne začal už pred otvorením hier, pretože do ich plánovaného ukončenia, ktoré sa predpokladalo o 16.30 hod., by sa všetky zápasy nestačili odohrať.

Zástupcovia jednotlivých spoločností si rozložili svoje „hlavné stany“ vo veľkom hangári letiska, čo bolo veľmi dobré a prezieravé rozhodnutie hlavne preto, že počas celého dňa pálilo slnko a hangár poskytoval osviežujúci chládok.

Poďme sa teraz bližšie pozrieť na jednotlivé disciplíny, v ktorých sa súťažilo. Ťažiskovou súťažou bol, samozrejme, futbalový turnaj, do ktorého sa prihlásilo 6 družstiev. Hrali na plné obrátky, čo prizerajúci sa fanúšikovia oceňovali hlasným povzbudzovaním. Všetko pozorne sledoval a zapisoval vedúci tejto súťaže, Vladimír Mička.

Presnú „mušku“ si mohli zmerať jednotlivci pri streľbe zo vzduchovky, a to v kategóriách juniori a dospeláci. O preťahovanie sa lanom bol tiež veľký záujem, súťažili vždy 5-členné družstvá ako mužov, tak aj žien.

Aj keď varenie guláša nie je práve športovou disciplínou, má už svoju dlhoročnú tradíciu a je medzi všetkými veľmi obľúbené. Tento rok sa do súťaže „O najlepší guláš“ zapojilo až 17 spoločností a vďaka nim sa letiskom šírili samé neodolateľné vône.

Osobitnou sekciou športových hier bola zábava pre deti. Najmladší účastníci mali k dispozícii toľko rozličných atrakcií a zaujímavých súťaží, že sa mohli do sýtosti vyšantiť. Vyskúšať si mohli rôzne skákacie a nafukovacie hrady, jazdu na šliapacích autíčkach, rybolov plastových rybiek v detskom bazéne, jazdu na živých koníkoch, mohli sa zapojiť do súťaže s názvom „Cesta mladého pekára“ alebo do súťaže v obrázkových skladačkách, absolvovať prekážkové cestičky pre tých šikovnejších a mnohé ďalšie atrakcie O celú zábavnú časť pre deti sa postaralo Občianske združenie DOMKA v spolupráci s firmami a organizátori mohli byť spokojní, keď videli, ako sa deti výborne zabávajú. Pri každej disciplíne dostali aj malé darčeky, sladkosti a tí najšikovnejší aj medaile, čo sa im veľmi rátalo.

Na letisku však boli pripravené aj atrakcie, o ktoré nemali záujem len deti, ale zaujali aj dospelých. Tí si hasičskú techniku so záujmom hlavne obzerali, deti využili aj možnosť povoziť sa v hasičskom aute, čo nesmierne lákalo hlavne chlapcov. Super atrakciou boli vyhliadkové lety dvomi lietadlami. K dispozícii boli červený dvojplošník „Red baron“ a krásna biela Cesna a tí z prítomných, ktorí mali záujem a dostatok odvahy na let, mohli si obzrieť nielen celé športové hry, ale aj mesto Senicu z vtáčej perspektívy.

Za vyvrcholenie športových hier a celodennej zábavy možno aj tento rok považovať tradičný futbalový zápas PEKÁRI – KOMINÁRI. Bol to boj doslova „na nože“, žiadny priateľský zápas. Vyhrať však môže len jeden a tento rok sa to podarilo mužstvu PEKÁROV, ktorí vyhrali v pomere 8 : 6.

A ako to dopadlo v obľúbenej súťaži „O najlepší guláš“? Odborná porota to naozaj vôbec nemala jednoduché. Dá sa vôbec určiť zo 17 gulášov, ktorý je ten najlepší? Podľa môjho názoru ani nie, ale porota nakoniec rozhodla. Víťazný guláš navaril Ján Ihriský z Novej Dubnice (samozrejme, nie osobne, ale jeho pekárske gulášové družstvo). Všetkých zvyšných 16 gulášov sa umiestnilo na 2. mieste.

A čo víťazi ostatných súťaží? Mohol by som teraz postupne vymenovať všetkých , ktorí boli najlepší v jednotlivých zápoleniach, ale to určite nie je dôležité, pretože aj tak vyhrali všetci, ktorí nielen súťažili, ale sem, na letisko do Senice, prišli. Vyzerá to na prvý pohľad ako fráza, ale v tomto prípade to určite tak nie je, stačilo sa pozrieť na dobre naladených, oddýchnutých účastníkov.

Pri záverečnom odovzdávaní cien a vyhlasovaní víťazov bolo naozaj veselo a doslova každý sa tešil z toho, ako príjemne strávil prvú tohtoročnú júnovú sobotu. Pri tejto príležitosti zástupca Cechu kominárov odovzdal Ing. V. Gottschallovi pamätnú medailu ako ocenenie za usporiadanie športových hier. Ako to už býva zvykom, na konci hier sa vždy odovzdáva štafeta ďalšiemu usporiadateľovi – teraz už jubilejného X. ročníka Športových hier . O dva roky ho zorganizuje pekáreň Jozef Oremus v Bánove.

Na záver by som si dovolil ešte poďakovať dvom hlavným organizátorom podujatia – Ing. Vojtechovi Gottschallovi (CPaCRZS) a Dušanovi Mičovi (Faun, spol. s r. o., Senica) za veľmi pekné, vydarené a organizačne vynikajúco zvládnuté pekársko-cukrárske športové podujatie.

A ako to v Senici na letisku vyzeralo v skutočnosti, pozrite si v našej malej fotoreportáži...

Viktor Kubal