Výsledky súťaže juniorov o najlepší Bratislavský rožok 2019

Najlepší Bratislavský rožok:

  • I. miesto SOŠ GaHS Farského, Bratislava
  • II. miesto SOŠ Obchodu a služieb, Komárno
  • III . miesto SOŠ Topoľčany

Najlepší výrobok " maškrty z jadrovín:

  • I. miesto SOŠ AGP a Technická, Kežmarok
  • II. miesto SOŠ Potravinárska, Cabajská, Nitra
  • III . miesto Hotelová akadémia, Košice

Najlepšie umelecké dielo:

  • I. miestoSOŠ Potravinárska, Cabajská, Nitra
  • II. miestoSOŠ GaHS Farského, Bratislava
  • III . miesto SOŠ Topoľčany

Cena predsedu Únie priemyselných pekárov Slovenska:

SOŠP Nyíregyháza Maďarsko

Cena predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov:

SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Cena generálneho riaditeľa Incheba Expo Bratislava:

Anel Tleumbetová (Kazachstan), SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica

Výsledky sprievodných súťaží:

Fotogaléria:

Juniori

Bratislavský rožok 2019 Bratislavský rožok 2019 Bratislavský rožok 2019

Ceny prezidentov zväzov

Bratislavský rožok 2019 Bratislavský rožok 2019

Pohľady

Bratislavský rožok 2019 Bratislavský rožok 2019 Bratislavský rožok 2019 Bratislavský rožok 2019

Dievčatká - budúcnosť

Bratislavský rožok 2019

Veľvyslanec UIBC - Svetovej únie pekárov, pán Boldižár ILONKA a predseda Rady pekárov a cukrárov Slovenska, sa tešia.

Prvý z úspešnej akcie a druhý z daru pre Slovenských pekárov od UIBC za aktivity v roku 2018 v rámci pekárov centrálnej a východnej Európy . Slovensko bolo lídrom aktivít . Ďakujeme .

Bratislavský rožok 2019

Hostia, organizátori a diváci pri slávnostnom akte oceňovania

Bratislavský rožok 2019